Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 14 juni 2019, 2018044443, SKGZ201800622

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 juli 2019
Datum publicatie: 4 juli 2019

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie

Bekijk ook binnen dit dossier: