Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 24 november 2020, SKGZ202001392

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Een verzekerde heeft alleen aanspraak op verpleging en/of persoonlijke verzorging als sprake is van zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden en de geneeskundige context voldoende is onderbouwd.

Verzoekster heeft bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag ingediend voor een PGB vv. Hoewel de geïndiceerde zorg naar zijn aard zorg kan zijn zoals verpleegkundigen die plegen te bieden is de geneeskundige context onvoldoende onderbouwd. Dit betekent dat de ziektekostenverzekeraar aan verzoekster geen PGB vv hoeft toe te kennen.