Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 22 januari 2020, SKGZ201901260

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 januari 2020
Datum publicatie: 23 januari 2020

Verzoekster heeft een aanvraag ingediend voor fysiotherapie op grond van de zorgverzekering op basis van de indicatie 'aangeboren afwijking van de tractus respiratorius'. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen. De commissie oordeelt dat dit terecht was. Verzoekster heeft weliswaar aannemelijk gemaakt dat zij bronchiƫctasieƫn heeft, maar niet dat deze aangeboren zijn. Dit betekent dat zij geen (verzekerings)indicatie heeft voor fysiotherapie op grond van de zorgverzekering.