Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 maart 2020, SKGZ201901011

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2020
Datum publicatie: 6 maart 2020

Verzoekster heeft na een bariatrische ingreep veel gewicht verloren. Zij heeft als gevolg hiervan veel last van overtollige huid, vooral bij haar buik en benen. Daarom heeft zij een aanvraag ingediend voor een lower body lift. De zorgverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen. Naar het oordeel van de commissie terecht, omdat verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden die gelden voor plastische chirurgie. Met name is geen sprak van verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis. Zij heeft daarom geen aanspraak op een lower body lift ten laste van de zorgverzekering.