Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 11 november 2021, SKGZ202002492

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 november 2021
Datum publicatie: 12 november 2021
Verzekerde heeft geen aanspraak op orthodontie ten laste van de zorgverzekering.

Ten behoeve van verzekerde is een aanvraag ingediend bij de ziektekostenverzekeraar voor een orthodontische behandeling. Deze behandeling komt niet voor vergoeding in aanmerking op grond van de zorgverzekering, omdat verzekerde geen indicatie heeft die in ernst vergelijkbaar is met oligodontie of schisis. Evenmin is gebleken dat verzekerde zonder de orthodontische behandeling geen tandheelkundige functie kan behouden of verwerven op hetzelfde niveau als dat het gebit zou zijn geweest zonder de aandoening.