Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,30 augustus 2017,SKGZ201700482

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 augustus 2017
Datum publicatie: 12 september 2017

Geneeskundige zorg, gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ), vergoeding
nota, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2015, verzoek afgewezen