Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 26 oktober 2020, 2020031291, SKGZ202000776

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 oktober 2020
Datum publicatie: 27 november 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, indicatie, niet-gecontracteerde zorgaanbieder, hoogte
vergoeding
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.1 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020