Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800532

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 17 december 2018

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden
budget (PGB), zelfstandig beheer, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1,2.10 en 2.15a-c Bzv, 2.29a-c Rzv,
voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen