Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland,27 september 2018,2018030650,SKGZ201800218

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 27 september 2018
Datum publicatie: 5 december 2018

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden
budget (PGB), intensieve kindzorg (IKZ), aantal toegekende uren

Bekijk ook binnen dit dossier: