Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 10 november 2020, 2020040860, SKGZ202001484

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 10 november 2020
Datum publicatie: 7 juli 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, preferentiebeleid, LosecĀ® 40 mg
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.