Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 15 juli 2020, SKGZ201902043

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 15 juli 2020
Datum publicatie: 22 juli 2020

Verzoekster maakt aanspraak op vergoeding van de kosten van medisch specialistische revalidatie die zij heeft ondergaan in Belgiƫ. De ziektekostenverzekeraar was eerst bereid slechts deel van de kosten te vergoeden, maar heeft lopende procedure een volledige vergoeding van de kosten toegezegd. De ziektekostenverzekeraar hoeft de verblijfskosten van de partner van verzoekster niet te vergoeden, omdat deze niet onder de dekking van de zorgverzekering of de aanvullende ziektekostenverzekering vallen. Verder heeft de ziektekostenverzekeraar de op hem rustende zorgplicht en informatieplicht jegens verzoekster niet geschonden.