Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 21 januari 2020, 2019042114, SKGZ201801692

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 januari 2020
Datum publicatie: 20 februari 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, oncologische behandeling, implantaten en kronen,
medisch gecompromitteerden
Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv