Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 27 juli 2020, 2020029852, SKGZ202000611

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 27 juli 2020
Datum publicatie: 22 september 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, preferentiebeleid, Sandoz morfinepleisters
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020