Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 2 oktober 2019, 2019034430, SKGZ201802059

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 oktober 2019
Datum publicatie: 24 oktober 2019

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, medicinale cannabis, overgangsregeling, coulance
: Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en
2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Bekijk ook binnen dit dossier: