Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 23 juni 2020, 2020026321, SKGZ201901865

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 juni 2020
Datum publicatie: 15 september 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal
toegekende uren
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10
Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv