Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 22 september 2021, SKGZ202100359

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 september 2021
Datum publicatie: 27 september 2021
Verzoeker heeft geen aanspraak op zittend ziekenvervoer.

Verzoeker heeft deelgenomen aan de zogenoemde 'HandBikeBattle' in 2016 en in dit verband vervoerskosten gemaakt. Het evenement wordt gesponsord door het bedrijfsleven en de professionele ondersteuning wordt gegeven op vrijwillige basis. Er vindt dan ook geen zorg plaats die (voor een deel) op grond van de zorgverzekering wordt vergoed. Dit laatste is echter wel één van de vereisten om aanspraak te kunnen maken op zittend ziekenvervoer ten laste van de zorgverzekering.