Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 23 juli 2020, 2020031507, SKGZ202001019

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 juli 2020
Datum publicatie: 27 augustus 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, TULSA PRO behandeling bij vergrote prostaat,
stand van de wetenschap en praktijk
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo.nr.
883/2004