Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 6 februari 2013, SKGZ2011.02574

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 februari 2013
Datum publicatie: 15 februari 2013

Geneeskundige zorg, fysiotherapie, chronische lijst, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen