Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 6 januari 2021, SKGZ202000963

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 januari 2021
Datum publicatie: 7 januari 2021
Aanspraak op een buikwandcorrectie ten laste van de zorgverzekering bestaat als sprake is van een verzekeringsindicatie in de vorm van een functionele bewegingsbeperking of verminking.

Verzoekster is na een gastric bypass veel afgevallen. Hierdoor heeft zij een huidoverschot op haar buik. Zij heeft hier veel last van, vooral bij het zitten. Dit is voor haar extra lastig, omdat zij door de pijn in haar voeten bijna alles zittend doet. De ziektekostenverzekeraar heeft de aangevraagde buikwandcorrectie afgewezen.
De zorgverzekering biedt dekking voor behandeling van plastisch-chirurgische aard, waaronder een buikwandcorrectie als sprake is van een (verzekerings)indicatie in de vorm van verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis als bedoeld in de voorwaarden. Bij verzoekster is geen sprake van verminking of van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis in de vorm van een ernstige bewegingsbeperking of onbehandelbaar smetten.