Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 januari 2021, SKGZ202001292

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2021
Datum publicatie: 9 februari 2021
Het verstrekken van een Genium® X3-knieprothese is in de situatie van verzoekster niet doelmatig.

Verzoekster heeft de beschikking over een Genium®-knieprothese en heeft de ziektekostenverzekeraar gevraagd een waterdichte Genium® X3-knieprothese te verstrekken. Een waterdichte knieprothese is voor verzoekster erg waardevol omdat zij graag met haar gezin wil zwemmen en staand wil kunnen douchen. De ziektekostenverzekeraar stelt dat een dergelijke prothese niet doelmatig is. Verzoekster kan een 'normale' Genium®-knieprothese verstrekt krijgen. Hiermee heeft zij een adequaat functionerend hulpmiddel.
De ziektekostenverzekeraar is gemotiveerd tot zijn beslissing gekomen, en heeft daarbij ook zorginhoudelijke overwegingen meegenomen. Daarom heeft de ziektekostenverzekeraar in redelijkheid tot een afwijzing kunnen besluiten. Wellicht biedt de Genium® X3-knieprothese bepaalde voordelen ten opzichte van een 'normale' Genium®- knieprothese, doch dit rechtvaardigt niet de conclusie dat deze laatste voor verzoekster geen adequaat functionerend hulpmiddel is.