Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,26 september 2018,SKGZ201702220

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 september 2018
Datum publicatie: 28 september 2018

Aanvullende ziektekostenverzekering, veronderstelde verzwijging bij aanvang verzekering, beƫindiging verzekering met terugwerkende kracht, terugvordering uitgekeerde
vergoedingen, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, artt. 7:928 en 7:929 BW, verzoek afgewezen