Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 8 januari 2020, SKGZ201801630

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 8 januari 2020
Datum publicatie: 9 januari 2020

Verzoekster heeft bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag ingediend voor een PGB vv. De ziektekostenverzekeraar is van mening dat begeleiding bij de toiletgang moet worden gezien als 'gebruikelijke zorg' en dat van de huisgenoten van verzoekster mag worden verwacht dat zij deze zorg aan haar leveren. De commissie oordeelt dat het aan de indicerend wijkverpleegkundige is bij de indicatiestelling duidelijk te onderbouwen welke inzet wél of niet van het (sociale) netwerk van een verzekerde mag worden verwacht. Voor zover over (het ontbreken van) een dergelijke onderbouwing vragen rijzen, ligt het op de weg van de ziektekostenverzekeraar hierover contact op te nemen met de indicerend wijkverpleegkundige. In dit geval heeft de ziektekostenverzekeraar dat nagelaten. Dit leidt tot de conclusie dat de ziektekostenverzekeraar ten onrechte geen PGB vv heeft toegekend voor de onderhavige zorg.