Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 2 december 2020, SKGZ201901365

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 december 2020
Datum publicatie: 3 december 2020
Door verzoeker is niet aangetoond dat hij is aangewezen op de door hem gewenste oplaadbare hoortoestellen.

Hetgeen partijen verdeeld houdt, is of verzoeker is aangewezen op de door hem gewenste oplaadbare hoortoestellen. Deze zijn niet opgenomen in de landelijke hoortoestellen database.
De commissie overweegt dat nu verzoeker aanspraak maakt op de verzekeringsdekking, het aan hem is met een deugdelijke onderbouwing van de aanvraag te komen. Aangezien hij, daartoe in de gelegenheid gesteld, hieraan niet heeft voldaan, houdt de commissie het ervoor dat binnen de database AHO-toestellen beschikbaar waren met een lager batterijverbruik en - voor zover al noodzakelijk vanwege het frequent moeten wijzigen van de instellingen - voorzien van een afstandsbediening.
Hij heeft daarom geen aanspraak op (gedeeltelijke) vergoeding van de door hem gewenste hoortoestellen ten laste van de zorgverzekering. Gelet hierop is ook de wettelijke eigen bijdrage van 25% van de aanschafkosten voor hoortoestellen niet van toepassing. Verzoeker kan op de dekking die de aanvullende ziektekostenverzekering voor deze eigen bijdrage biedt daarom geen aanspraak maken.