Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 17 oktober 2007, SKGZ2007.00341 (ANO07.278)

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 17 oktober 2007
Datum publicatie: 28 februari 2011

Geneeskundige zorg, UVB-lichttherapie, thuis, pruritis generalisata, slecht ter been, Voorwaarden zorgverzekering 2007, art. 11, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen