Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 11 januari 2021, 2020048779, SKGZ202001601

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 januari 2021
Datum publicatie: 20 juli 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), verlaging
aantal uren
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en
2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2020.