Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

advies Zorginstituut Nederland, 18 december 2013, 2013142398, SKGZ201300799

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 december 2013
Datum publicatie: 11 maart 2016

Advies als bedoeld in artikel 114 Zoraverzekerinaswet, EU/EER, geneeskundige zorg, altematieve geneeswijze, dieet en sporten bij
prostaatkanker