Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 december 2019, SKGZ201901352

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 december 2019
Datum publicatie: 19 december 2019

Verzoeker wenst naar Duitsland te gaan om daar een PRRT/PSMA behandeling te ondergaan in verband met prostaatkanker. Hij heeft hiervoor toestemming gevraagd aan de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar heeft deze toestemming geweigerd. De commissie oordeelt dat dit terecht is. Een PRRT/PSMA behandeling in verband met prostaatkanker voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Dat betekent dat dit geen verzekerde prestatie is.