Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 25 maart 2020, 2019060144, SKGZ201902022

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 maart 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, communicatiehulpmiddel, spraakcomputer en software, doelmatigheid
: Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onder s, Rzv,
voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Bekijk ook binnen dit dossier: