Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 6 oktober 2020, 2020039690, SKGZ201901817

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 oktober 2020
Datum publicatie: 26 november 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Egypte, mondzorg, spoedeisende zorg, hoogte vergoeding, onduidelijke
website
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.7
Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018