Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 24 maart 2021, SKGZ202002163

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 maart 2021
Datum publicatie: 26 maart 2021
De ziektekostenverzekeraar hoeft orthodontie alleen ten laste van de zorgverzekering te vergoeden als sprake is van een indicatie voor bijzondere tandheelkunde én medediagnostiek of medebehandeling door een andere discipline dan de tandheelkundige noodzakelijk is.

Bij de ziektekostenverzekeraar zijn aanvragen gedaan voor een osteotomie en een orthodontische behandeling. Deze heeft hierop besloten dat de orthodontische behandeling niet wordt vergoed. De eveneens aangevraagde osteotomie is door de ziektekostenverzekeraar wel goedgekeurd. Verzoekster is tegen de afwijzing opgekomen. In het dossier is een verklaring van de orthodontist aanwezig. Gelet op deze verklaring stelt de commissie
vast dat geen sprake is van een situatie zoals genoemd op de 'indicatieve lijst'. Met name omdat pas bij een distorelatie (Klasse II) met een overjet van meer dan 13 mm een indicatie in het kader van bijzondere tandheelkunde aanwezig is. Dit wordt bevestigd door het Zorginstituut in zijn advies van 2 februari 2021. Nu een indicatie voor bijzondere tandheelkunde ontbreekt, is de afwijzing van de ziektekostenverzekeraar terecht.