Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 juni 2021, SKGZ202001804

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 juni 2021
Datum publicatie: 9 juni 2021
Verzoekster heeft geen recht op een PGB vv, omdat de indicerend wijkverpleegkundige heeft verklaard dat de zorg door haar netwerk kan worden verleend.

Het is aan de indicerend wijkverpleegkundige te beoordelen welke inzet van het netwerk van een verzekerde mag worden verwacht. Deze zorg wordt niet betrokken bij de indicatiestelling. Dit betekent dat de zorgverzekeraar voor deze zorg geen PGB vv hoeft toe te kennen.