Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 november 2020, SKGZ202000358

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 20 november 2020

De commissie wijst het verzoek om vergoeding van het geneesmiddel tadalafil ten laste van de aanvullende ziektekostenverzekering af.
Verzoeker gebruikt het middel tadalafil incidenteel als problemen ontstaan bij het katheteriseren. Voorheen werden deze kosten door de ziektekostenverzekeraar vergoed uit de aanvullende ziektekostenverzekering. Vanaf 1 januari 2019 zijn de polisvoorwaarden veranderd; geneesmiddelen voor erectiestoornissen worden niet meer vergoed. Tadalafil wordt gebruikt voor erectiestoornissen. Uit het dossier blijkt niet dat verzoeker tadalafil alleen voorgeschreven heeft gekregen vanwege het katheteriseren. Ook is niet gebleken dat hij hiervoor medisch gezien niet een ander middel, zoals een alfa-blokker, kan gebruiken.