Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 20 september 2019, SKGZ201901164

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 september 2019
Datum publicatie: 6 december 2019

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, borstcorrectie, agenesie/aplasie
,Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019