Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 16 november 2020, 2020045551, SKGZ202000988

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 november 2020
Datum publicatie: 15 december 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, behandelingen paradontitis, syndroom van Sjögren, machtiging
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artikel 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2020