Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 24 september 2021, 2021024443, SKGZ202100037

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 september 2021
Datum publicatie: 28 september 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, buitencategorie, Phonak Audéo
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.10 Rzv.