Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 3 juni 2019, 2019028721, SKGZ201801810

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 juli 2019
Datum publicatie: 29 juli 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie, rugklachten, rectusdiastase, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Bekijk ook binnen dit dossier: