Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 19 februari 2020, SKGZ201902039

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 februari 2020
Datum publicatie: 20 februari 2020

Verzoeker is op eigen kracht 107 kg afgevallen. Hierdoor is een huidoverschot ontstaan. Van dit
huidoverschot heeft verzoeker veel hinder. Hij meent dat de pijnklachten en de (hieruit voortvloeiende)
bewegingsbeperkingen zijn aan te merken als een aantoonbare lichamelijke functiestoornis als bedoeld
in de verzekeringsvoorwaarden. De ziektekostenverzekeraar betwist dit. De commissie volgt verzoeker
niet in zijn standpunt. Er is geen verband tussen het huidoverschot en de bewegingsbeperking
aangetoond en evenmin dat de beperkingen als ernstig zijn te beschouwen als bedoeld in de
verzekeringsvoorwaarden. Tevens is niet gebleken dat verzoeker in staande positie een huidoverschot
heeft dat meer dan een kwart van de lengte-as van zijn bovenbenen bedekt. Ook heeft de voormalig
behandelend arts verklaard dat bij verzoeker geen sprake is van onbehandelbaar smetten. Een
aantoonbare lichamelijk functiestoornis is daarom niet aan de orde. Verder is niet gebleken dat bij
verzoeker sprake is van verminking als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden. Aangezien verzoeker
geen (verzekerings)indicatie heeft voor de ingreep en de aanvullende ziektekostenverzekering hiervoor
geen dekking biedt, heeft hij geen aanspraak op een abdominoplastiek (buikwandcorrectie) met
gelijktijdig uit te voeren lower bodylift.