Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 19 december 2019, 2019058496, SKGZ201902000

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 december 2019
Datum publicatie: 7 februari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Hulpmiddelenzorg, insulinepomp, vervanging
: Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, en 2.9 Bzv, 2.6 sub o Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, artikel 7:21 BW