Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 3 oktober 2019, 2019046937, SKGZ201900816

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 oktober 2019
Datum publicatie: 20 december 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Eigen risico, eigen bijdrage, hoogte betalingsachterstand, paramedische zorg, alternatieve
geneeswijzen, Cranio Sacraal Therapie (CST), vergoeding lidmaatschapsgeld NVP
Voorwaarden zorgverzekering 2017-2019, artt. 10, 11, 19 en 21 Zvw, 2.1, 2.4, 2.6, 2.17 en
Bijlage 1 Bzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017-2019