Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 23 december 2020, SKGZ202001192

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 23 december 2020
Datum publicatie: 4 januari 2021
Partijen hebben overeenstemming bereikt over de vergoeding van magistraal bereide amitriptyline crème 10% bij erytromelalgie

Verzoekster heeft de zeldzame aandoening erytromelalgie, en dit zorgt voor hevige pijnklachten. Hiervoor krijgt zij amitriptyline in tabletvorm voorgeschreven, die wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Om de pijn goed te bestrijden, heeft zij hiervan een hogere dosering nodig, maar deze kan zij vanwege de bijwerkingen niet verdragen. Daarom heeft de behandelend arts haar aanvullend het middel in crèmevorm voorgeschreven. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding hiervan afgewezen omdat het niet gaat om rationele farmacotherapie. Het Zorginstituut onderschrijft dit standpunt van de ziektekostenverzekeraar. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt niet dat de crème bij deze aandoening helpt. Daarom adviseert het Zorginstituut tot afwijzing van het verzoek. De ziektekostenverzekeraar heeft na afloop van de hoorzitting besloten verzoekster alsnog coulancehalve een machtiging te verstrekken voor de amitriptyline in cèmevorm. Verzoekster heeft verklaard dat hiermee het geschil is opgelost.