Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 19 februari 2020, SKGZ201901590

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 19 februari 2020
Datum publicatie: 20 februari 2020

Verzekerde is bekend met een recidiverend nefrotisch syndroom. De behandelend arts heeft hem daarom het middel Elmisol (levamisol) voorgeschreven. Sindsdien heeft hij geen recidief meer gehad. Elmisol (levamisol) is een doorgeleverde bereiding. De ziektekostenverzekeraar wil het middel niet vergoeden, omdat geen sprake is van rationele farmacotherapie. Uit het advies van het Zorginstituut blijkt dat op individuele basis moet worden beoordeeld of sprake is van rationele farmacotherapie. Daarom is aanvullende informatie van de behandelend arts opgevraagd. Deze aanvullende informatie is aan de ziektekostenverzekeraar gestuurd. De ziektekostenverzekeraar heeft op 12 februari 2020 aan de commissie meegedeeld dat hij alsnog overgaat tot vergoeding van Elmisol (levamisol). Verzoekster heeft de commissie verzocht een en ander vast te leggen in een bindend advies.