Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 24 februari 2010, SKGZ2009.01984

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 februari 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011

EU/EER, Geneeskundige zorg, laparoscopische adhesiolyse, vaginale verkleving, Braunschweig (Duitsland), Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen