Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 29 maart 2018, 2018010403, SKGZ201701289

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 maart 2018
Datum publicatie: 22 februari 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verenigde Staten, geneeskundige zorg, onderzoeken in verband met een
stoornis van de dunne en dikke darm, hoogte vergoeding, zorgplicht