Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 11 december 2019, 2019040166, SKGZ201801231

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 december 2019
Datum publicatie: 6 maart 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Paramedische zorg, fysiotherapie, verlenging machtiging, doelmatigheid
Voorwaarden zorgverzekering 2018, artikel 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 en Bijlage 1 Bzv