Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 24 juni 2020, SKGZ201902470

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 juni 2020
Datum publicatie: 25 juni 2020

De commissie beslist dat verzoekster geen aanspraak heeft op vergoeding van de kosten van de in de bovenkaak aangebrachte implantaten.
Verzoekster heeft al lange tijd problemen met haar gebit en mond, en in 2017 heeft zij besloten haar tanden en kiezen te laten trekken. In de onderkaak is hierna een prothese op implantaten geplaatst. In 2019 zijn in de bovenkaak implantaten aangebracht met daarop een prothese. De zorgverzekeraar wil de kosten hiervan niet vergoeden, omdat vooraf geen aanvraag is ingediend. De commissie stelt vast dat verzoekster geen indicatie heeft voor bijzondere tandheelkunde zoals bedoeld in de zorgverzekering.