Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 15 april 2020, SKGZ201902194

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 april 2020
Datum publicatie: 22 april 2020

Partijen verschillen van mening of verzoekster aanspraak heeft op een abdominoplastiek in combinatie
met een lower bodylift. De commissie overweegt dat bij verzoekster geen aantoonbare lichamelijke
functiestoornis of verminking door een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting zoals bedoeld
in de verzekeringsvoorwaarden aan de orde is. De verklaring van de behandelend plastisch chirurg
dat bij verzoekster in diverse lichaamsgebieden sprake is van Pittsburgh Rating Scale graad 3 kan
niet overtuigen, omdat hij dit niet op de juiste wijze heeft vastgesteld. Verzoekster heeft daarom geen
aanspraak op de behandeling.