Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 9 juni 2022, SKGZ202100577

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 juni 2022
Datum publicatie: 10 juni 2022
Bijzondere tandheelkunde. Vervanging brug levert strijd op met het maatmanbeginsel, en valt daarom niet onder de aanspraak als bedoeld onder artikel 2.7, eerste lid, sub c, Bzv.

Verzoekster heeft een hartoperatie ondergaan. Voorafgaand daaraan was een tandheelkundige behandeling noodzakelijk, waarbij de in haar mond aanwezige brug werd gesplitst. Na de hartoperatie heeft verzoekster bij de ziektekostenverzekeraar aanspraak gemaakt op vergoeding van de kosten van een nieuwe brug. De ziektekostenverzekeraar wees vergoeding af op de grond dat verzoekster in een voordeliger positie zou komen te verkeren dan vóór de ingreep, aangezien de brug al jarenlang aan vervanging toe was. Het Zorginstituut kwam in eerste instantie tot de conclusie dat de aanvraag onterecht was afgewezen. Nadat de ziektekostenverzekeraar aanvullende informatie had overgelegd, concludeerde het Zorginstituut echter dat verzoekster met de plaatsing van de nieuwe brug in een voordeliger positie wordt gebracht dan vóór de hartoperatie. Dit levert strijd op met het zogenoemde maatmanbeginsel. Het Zorginstituut adviseert daarom tot afwijzing van het verzoek. De commissie volgt dit advies.