Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 18 januari 2021, 2020052802, SKGZ202001859

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 januari 2021
Datum publicatie: 8 maart 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Plastische chirurgie, verwijderen borstprothesen
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Bekijk ook binnen dit dossier: