Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zotginstituut Nederland, 28 januari 2020, 2019041316, SKGZ201900679

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 januari 2020
Datum publicatie: 20 februari 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, medisch-specialistische zorg, protonentherapie, prostaatkanker
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004