Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,23 september 2015,SKGZ201401194

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 september 2015
Datum publicatie: 25 september 2015

Veronderstelde fraude, medische zorg Pakistan, beƫindiging verzekering, registratie in
het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie bij het Centrum
Bestrijding Verzekeringscriminaliteit , Voorwaarden zorgverzekering 2013, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, artt. 7:941
en 7:943 BW, verzoek afgewezen